Silencis del DIEC

Paraules, significats i expressions que no figuren en el diccionari acadèmic

Actualitzacions DIEC2

Deixo constància de les incorporacions que s’han fet al DIEC2 des del 2015 respecte a les entrades que havien figurat en aquest blog i que ara ja no hi són perquè han deixat de ser silencis del DIEC. Dono la informació tal com la serveix el DIEC2 mateix. En alguns casos, però, mantinc l’entrada aquí i en la lletra corresponent del blog perquè considero que hi ha algun aspecte que encara no queda cobert pel diccionari acadèmic. Concretament: anar a menys, anar a més, blaugranacarpa, crac, lot, només faltaria, nano poblat.

aforament
m. Nombre màxim autoritzat de persones que es pot admetre en un local públic en un moment determinat.
L’aforament de la sala és de 600 persones.
S’han venut totes les entrades que permet l’aforament.

agafar
v. intr. Venir sobtadament un desig.
Llavors em va agafar per no menjar carn.
Al meu fill li ha agafat pel bàsquet.

al·lucinar
(fins al 2017 considerat només transitiu)
v. intr.
Experimentar percepcions o visions imaginàries.

aprofitar
v. intr. Emprar útilment l’avinentesa.
Com que l’elecció s’ha ajornat dos mesos, els sectors immobilistes han aprofitat per a reorganitzar la seva candidatura.
Aprofita i ves-te’n ara que no et veu ningú.

apujar
v. tr. Fer ascendir a un nivell més alt.
Apujar el cap, els braços.
Apujar-se l’ala del capell.
Apujar-se les mànigues.
Apujar-se el coll de l’abric.

ara
per ara loc. adv. En aquest moment si més no.
Per ara no canviarem de plans.

avall
interj. Exclamació amb què s’indica que s’ha donat una solució simple i definitiva a una situació complicada.
Doncs si no vol venir, avall, que es quedi a casa.
Poca broma amb aquesta gent: quan algú els molesta el liquiden i avall!
avall, que fa baixada interj. Avall.
Si tens pressa, agafa un taxi i apa, avall, que fa baixada.

blaugrana
adj. [pl. blaugranes o blaugrana]
Els seguidors blaugranes entren a l’estadi.

buscador buscadora
m. i f. Cercador, cercadora.

carpa
f. Envelat d’un circ.
Han muntat la carpa a la plaça del poble.

cas
per si de cas loc. adv. Per si s’esdevé la circumstància en què cal.
Pren diners, per si de cas.

casat, -ada
adj. i m. i f. Que s’ha casat.
Van jugar el partit solters contra casats.

caure
v. intr. Causar una impressió determinada en els gustos, l’opinió o l’ànim d’algú.
L’Andreu cau bé a tothom.
El pobre Oriol sempre li ha caigut malament.

clatellada
f. Fet de cobrar a algú una quantitat de diners excessiva.
A l’hora de pagar ens foteren una bona clatellada.

color
color de gos com fuig Color de catxumbo.

cornut, -uda
adj. i m. i f. A qui la seva parella és infidel.

correu
m. Correu electrònic.
correu electrònic Missatge personalitzat enviat a través del correu electrònic.
He rebut dos correus electrònics teus.

crac
m. As.
El crac de l’equip va fer tres gols.
La Maria és un crac de les noves tecnologies.

desvelar
v. tr. Revelar.

dia
dia a dia Vida quotidiana.
Demà emeten un reportatge sobre el dia a dia en els camps de refugiats.
Els bons futbolistes solen tenir un dia a dia ordenat i sense excessos.

dialogant
adj. 1. Predisposat al diàleg com a mitjà d’entesa.
Persona dialogant.
2. Propi d’una persona dialogant.
Tarannà dialogant.

diferent
adv. Diferentment.
Pensa diferent de nosaltres.

disseccionar
v. tr. 1.1. Obrir (un ésser viu) i discernir-ne les parts per estudiar-ne l’anatomia o per realitzar-hi una intervenció quirúrgica.
1.2. Analitzar minuciosament.
Disseccionar un llibre, una obra d’art.

divorciat, -ada
adj. i m. i f. Que s’ha divorciat.
Era una senyora de mitjana edat i divorciada.

dos
cada dos per tres loc. adv. Molt sovint.

dron
m. Aeronau no tripulada que és dirigida per telecomandament o bé que obeeix les ordres d’un programa informàtic.

encantar
(fins al 2017 considerat només transitiu)
v. intr.
 Produir (a algú) com un dolç arravatament, plaure-li en alt grau, captivar.
Una veu que encanta a tothom.
Li encanta cuinar.

erradicar
(fins al 2017 escrit eradicar)
v. tr.
Llevar radicalment.
Erradicar la tuberculosi.

estelada
f. Bandera groga amb quatre faixes vermelles i un triangle a l’asta que té al mig una estrella de cinc puntes, símbol del moviment per la independència de Catalunya o dels Països Catalans.

faltar
només faltaria Expressió de cortesia que indica acord amb el que s’ha dit en la proposició anterior fins al punt de considerar inadmissible la possibilitat contrària.
Nosaltres també volem donar un cop de mà, només faltaria!
només faltaria això [o només faltaria] No caldria sinó.

fer-se
v. tr. pron. Sempre es fa el valent.

fireta
de fireta loc. adj. 1. De nyigui-nyogui.
2. Per ext. Tenim una democràcia de fireta!

forma
de forma que loc. conj. De manera que.

hàndicap
(fins al 2017 escrit handicap)
m.
 1. Desavantatge, dificultat.
Aquestes insuficiències tècniques, que anys enrere constituïen un hàndicap, avui es resolen fàcilment.
Les persones amb hàndicaps físics necessiten una atenció especial de la societat.
2.1. En una competició, cosa que causa un desavantatge a un dels competidors.
2.2. En una competició esportiva, desavantatge imposat al competidor que se suposa superior, a fi d’igualar les probabilitats de guanyar.

hora
l’hora de la veritat El moment decisiu.
Ha arribat l’hora de la veritat.

impactant
adj. Que impacta.
Una escenografia impactant.

impactar
(fins al 2020 definit únicament com “Un projectil, tocar el blanc”)
v. intr.
 1. Un cos en moviment, fer impacte en un altre cos.
La pedra ha impactat en el vidre del cotxe.
2. Produir un efecte en algú, en alguna cosa.
Les xarxes socials han impactat en la vida de molta gent.
v. intr. i tr. 3. Causar una impressió intensa.
L’obra va impactar pel seu contingut ideològic.
L’obra el va impactar.

joc
jocs paralímpics Sèrie de competicions esportives internacionals destinades a esportistes discapacitats,  que se celebren cada quatre anys a la seu d’uns jocs olímpics quan aquests ja han acabat.

lent
adv. Lentament.
Corre molt més lent que tu.

lot
f. Llanterna.

maleducat, -ada
adj. i m. i f. Que no té urbanitat.
Sou unes persones molt maleducades.
Ets un maleducat.

menys
anar a menys [o venir a menys] 1. Passar a un grau inferior.
El dolor va a menys.
2. Empitjorar econòmicament.
L’aristocràcia local havia anat a menys.

més
anar a més 1. Passar a un grau superior.
La febre va a més.
2.
Millorar econòmicament.
La ciutat ha anat a més gràcies al comerç internacional.
sense més ni més
loc. adv. Expressió usada per a indicar que un esdeveniment es produeix sense motiu aparent i és percebut com un fet imprevist o sobtat.
La Maria se’n va anar de casa sense més ni més.

nano, nana
m. i f. Nen, nena.

no?
interj. Expressió que, al final d’una oració, s’usa per a demanar la confirmació del que es diu o l’assentiment a una demanda.
Vindràs, no?

només
Seguit opcionalment de la preposició de, introduint una oració d’infinitiu, tan aviat com.
Només obrir la porta, ja es veu el jardí al fons.
Només de veure’ns va començar a plorar.
Seguit de la preposició de i introduint una oració d’infinitiu, o bé introduint una oració encapçalada per la conjunció que, introdueix la condició suficient perquè s’acompleixi alguna cosa.
No vol pujar als avions, només de pensar-hi ja es mareja.
Només que el toquis, cau.

nominació
f. Acció de nominar; l’efecte.

obstar
no obstant loc. adv. Tanmateix.
Els exàmens han de ser simultanis; no obstant, es pot fer alguna excepció si cal.

ostres
interj. Eufemisme per hòstia.
Ostres, tu, quin desastre.

paperina
fer el paperina Fer el préssec.

paralímpic, -a
adj. Relatiu o pertanyent als jocs paralímpics.
Un esport paralímpic, una prova paralímpica.

passar
passar-ho bé [o passar-s’ho bé] Divertir-se.
Ho has passat bé amb els avis?
L’altre dia ens ho vam passar bé al cine.
passar-ho malament [o passar-s’ho malament] Patir 2.4 i 2.5.
Amb la malaltia de la dona ho ha passat malament.
Ja sé que us ho vau passar malament ahir.

picar
picar alt Tenir objectius ambiciosos.
Vols ser president? Si que piques alt!

poblat, -ada
adj. Que té molt de pèl, s’aplica a les celles, a la barba.
En Marc té les celles poblades i llargues.

ràpid
adv. Ràpidament.
Neda molt més ràpid que jo.

reconeixible
adj. Susceptible d’ésser reconegut.
És una de les veus més reconeixibles de la ràdio.

recte
adv. En línia recta.
Seguiu recte fins a la cruïlla i gireu a la dreta.

ronso
fer el ronso Ronsejar.

saber-se
v. tr. pron. [amb complement directe determinat] Se sabia la lliçó de memòria.

salut
interj. Fórmula de salutació.
Salut, companys, fins demà!

separat, -ada
adj. i m. i f. Que ha interromput la convivència amb el cònjuge o parella.
Al club de lectura hi ha moltes separades i un parell de divorciats.
per separat loc. adv. Separadament.
Han arribat a la festa per separat; ella amb unes amigues, ell tot sol.
Tractarem aquests temes per separat.

ser
o sigui [o o sia, o siga] És a dir.
o sigui que [o o sia que, o siga que] loc. conj. Introdueix una conseqüència.
Soc més gran que tu, o sigui que fes-me cas.

tenir-se-les
Discutir, disputar, etc., sobre alguna cosa.
En aquella casa se les tenen dia sí dia també.

uniformat, -ada
adj. i m. i f. Que vesteix amb uniforme.
Policia uniformat.
Xofer uniformat.
Cada matí ens creuem amb un grup d’escolars uniformats.
La cuinera no anava uniformada.
Els uniformats van envoltar els manifestants.

vegà -ana
adj. Relatiu o pertanyent al veganisme.
Dieta vegana. Restaurant vegà.
adj. i m. i f. Que practica el veganisme.

veganisme
m. Estil de vida basat en el respecte pels animals, que exclou totalment l’ús i el consum de productes i aliments d’origen animal.

%d bloggers like this: